صفحه اصلی
مهندسی نفت
کنکور ارشد
کلاسها و ویدیوهای آموزشی
آزمون‌ها
مشاوره
جوایز
سؤالات رایج
کتب
دانلود رایگان
سبد خرید
تماس با ما
   ویژه مقطع لیسانس

با سلام حضور  همه داوطلبین گرامی و دانشجویان عزیز

 

خواص سنگ های مخزن

جزوه دکتر غضنفری (دانشگاه صنعتی شریف)

 (دانلود)

جزوه دکتر رستمی (دانشگاه تهران)

 (دانلود)

جزوه دکتر گرامی (دانشگاه صنعت نفت)

 (دانلود)

جزوه دکتر خزعلی (دانشگاه صنعت نفت)

 (دانلود)

 

خواص سیالات مخزن

جزوه دکتر هلالی زاده (دانشگاه صنعت نفت)

 (دانلود)

جزوه دکتر نجیبی (دانشگاه صنعت نفت)

 (دانلود)

 

حفاری پایه

جزوه حفاری 1 دکتر جمشیدی (دانشگاه صنعتی شریف)

 (دانلود)

جزوه حفاری 1 دکتر نخعی (دانشگاه تهران)

 (دانلود)

جزوه حفاری 1 دکتر هاشمی (دانشگاه صنعت نفت)

 (دانلود)

جزوه عمومی حفاری

(دانلود)

جزوه حفاری 1 دکتر شهبازی (دانشگاه صنعت نفت)

 (دانلود)

جزوه حفاری 1 مهندس ابراهیم زاده (دانشگاه صنعت نفت)

 (دانلود)

 

حفاری پیشرفته

جزوه حفاری 2 دکتر جمشیدی (دانشگاه صنعتی شریف)

(دانلود)

جزوه حفاری 2  دکتر نخعی (دانشگاه تهران)

 (دانلود)

جزوه حفاری 2  دکتر هاشمی (دانشگاه صنعت نفت)

 (دانلود)

جزوه حفاری 2 دکتر شادی زاده نسخه 1(دانشگاه صنعت نفت)

 (دانلود)

جزوه حفاری 2 دکتر شادی زاده نسخه 2 (دانشگاه صنعت نفت)

(دانلود)

جزوه حفاری 2 مهندس برادران (دانشگاه امیر کبیر)

 (دانلود)

جزوه سیالات حفاری مهندس برادران نسخه 1 (دانشگاه امیر کبیر)

(دانلود)

جزوه سیالات حفاری مهندس برادران نسخه 2 (دانشگاه امیر کبیر)

(دانلود)

جزوه سیالات حفاری مهندس روحی (دانشگاه صنعت نفت)

(دانلود)

 

اسید کاری

جزوه دکتر مقدسی (دانشگاه صنعت نفت)

 (دانلود)

جزوه دکتر پورافشاری (دانشگاه تهران)

 (دانلود)

 

عملیات سیمان کاری

جزوه دکتر مقدسی (دانشگاه صنعت نفت)

(دانلود)

جزوه مهندس صالحی (دانشگاه صنعت نفت)

(دانلود)

جزوه مهندس روحی (دانشگاه صنعت نفت)

 (دانلود)

 

مهندسی بهره برداری

جزوه عمومی بهره برداری

 (دانلود)

جزوه دکتر غضنفری- بهره 1 (دانشگاه صنعتی شریف)

(دانلود)

جزوه دکتر غضنفری- بهره 2 (دانشگاه صنعتی شریف)

(دانلود)

جزوه دکتر پورافشاری (دانشگاه تهران)

 (دانلود)

جزوه دکتر مقدسی (دانشگاه صنعت نفت)

 (دانلود)

جزوه دکتر قبادی (دانشگاه صنعت نفت)

 (دانلود)

 

ریاضیات پایه

جزوه دکتر مسلمی (دانشگاه صنعت نفت)

 (دانلود)

جزوه دکتر نیکوکار (دانشگاه امیر کبیر)

 (دانلود)

 

معادلات دیفرانسیل

جزوه دکتر مسلمی (دانشگاه صنعت نفت)

 (دانلود)

جزوه دکتر نیکوکار (دانشگاه امیر کبیر)

(دانلود)

 

ریاضیات مهندسی

جزوه دکتر مسلمی (دانشگاه صنعت نفت)

 (دانلود)

جزوه دانشگاه خواجه نصیر

(دانلود)

 

زمین شناسی عمومی

جزوه دکتر ربانی (دانشگاه امیر کبیر)

 (دانلود)

 

زمین شناسی ساختمانی

جزوه دکتر الیاسی (دانشگاه تهران)

(دانلود)

 

زمین شناسی نفت

جزوه عمومی زمین شناسی نفت

 (دانلود)

جزوه دکتر امیر بختیار (دانشگاه صنعت نفت)

 (دانلود)

جزوه دکتر ربانی (دانشگاه امیر کبیر)

(دانلود)

جزوه دکتر کدخدایی (دانشگاه تهران)

(دانلود)

 

ژئوشیمی

جزوه دکتر ربانی (دانشگاه امیر کبیر)

(دانلود)

 

ژئوفیزیک

جزوه دکتر بختیاری (دانشگاه امیر کبیر)

(دانلود)

 

سنگ شناسی رسوبی

جزوه جامع دکتر ربانی (دانشگاه امیر کبیر)

(دانلود)

 

زمین شناسی نفت ایران

جزوه جامع دکتر ربانی (دانشگاه امیر کبیر)

 (دانلود)

 

چاه آزمایی

جزوه دکتر شادی زاده (دانشگاه صنعت نفت)

 (دانلود)

جزوه دکتر هاشمی (دانشگاه صنعت نفت)

(دانلود)

جزوه دکتر گرامی (دانشگاه صنعت نفت)

 (دانلود)

جزوه دکتر جمشیدی (دانشگاه صنعتی شریف)

(دانلود)

 

نمودارگیری از چاه (چاه پیمایی)

جزوه دکتر شاد (دانشگاه صنعتی شریف)

(دانلود)

جزوه عمومی چاه پیمایی

 (دانلود)

جزوه دکتر رضایی (دانشگاه تهران)

 (دانلود)

جزوه دکتر امین شهیدی (دانشگاه امیرکبیر)

 (دانلود)

جزوه مهندس نادری (دانشگاه صنعت نفت)

 (دانلود)

 

 

مهندسی مخزن 1

جزوه دکتر هلالی زاده (دانشگاه صنعت نفت)

 (دانلود)

جزوه دکتر مسیحی (دانشگاه صنعتی شریف)

(دانلود)

جزوه دکتر شهبازی (دانشگاه صنعت نفت)

(دانلود)

 

مهندسی مخزن 2

جزوه دکتر مسیحی (دانشگاه صنعتی شریف)

(دانلود)

جزوه دکتر عاشوری (دانشگاه صنعت نفت)

 (دانلود)

 

شبیه سازی مخزن

جزوه دکتر خراط (دانشگاه صنعت نفت)

 (دانلود)

 

مکانیک سیالات دوفازی

جزوه دکتر تقی خانی (دانشگاه صنعتی شریف)

(دانلود)

 

ترمودینامیک

جزوه دانشگاه شریف

(دانلود)

 

انتقال حرارت

جزوه دانشگاه شریف

(دانلود)

جزوه دکتر نبهانی (دانشگاه صنعت نفت)

 (دانلود)

 

انتقال جرم

جزوه دانشگاه امیر کبیر

(دانلود)

جزوه دکتر جامی الاحمدی (دانشگاه صنعت نفت)

 (دانلود)

 

 

 

 جزوه مهندسی نفت


راهیان نفت

راهیان نفت

اولین دپارتمان تخصصی و جامع مهندسی نفت