صفحه اصلی
مهندسی نفت
کنکور ارشد
کلاسها و ویدیوهای آموزشی
آزمون‌ها
مشاوره
جوایز
سؤالات رایج
کتب
دانلود رایگان
سبد خرید
تماس با ما
   آزمون مرحله چهارم (25% سوم و 25% چهارم)

با سلام حضور  همه داوطلبین گرامی و دانشجویان عزیز

 

 

برنامه جامع منابع  25% چهارم آزمون های آزمایشی دپارتمان تخصصی راهیان نفت

لیست دروس

مباحث درسی

منبع اصلی و ضروری

منبع تکمیلی

منبع اختیاری

دروس عمومی مشترک

زبان عمومی و تخصصی

کلیه مطالب

جلد 4 مجموعه مهندسی نفت راهیان ارشد

کتاب 1100 واژگان ضروری

کتب مرجع

مهندسی نفت

 

ریاضی عمومی 1

1-دنباله‌ها، سری‌ها و بسط‌های تیلور تابع

2-مختصات قطبی

3-جبر خطی

 

کتاب ریاضی1 

پوران پژوهش

 

(فصل 7، 9 و 11)

کتاب ریاضی 1  

نگاه دانش

 

(فصل 5 و 7)

-

ریاضی عمومی 2

انتگرال های روی خم و میدان های برداری

 

کتاب ریاضی 2

 پوران پژوهش

(فصل 17)

 

کتاب ریاضی 2

مدرسان شریف

 

(فصل 4)

-

معادلات دیفرانسیل

1- تبدیل لاپلاس

2- دستگاه معادلات دیفرانسیل خطی مرتبه اول

کتاب معادلات دیفرانسیل راهیان ارشد

 (فصل 5 و 6)

کتاب معادلات دیفرانسیل نصیر

 (مباحث مرتبط)

کتاب معادلات دیفرانسیل گاج

(مباحث مرتبط)

ریاضیات مهندسی

معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی

 

کتاب ریاضی مهندسی

پارسه

(فصل 5)

 

کتاب ریاضی مهندسی

  مدرسان شریف

(فصل 6)

-

زمین شناسی عمومی

 سنگ های رسوبی

 

جلد 3 مجموعه مهندسی نفت راهیان ارشد

(بخش اول، فصل 7)

جزوه دکتر ربانی

(مباحث مرتبط)

 

کتاب مبانی زمین شناسی دکتر اخروی

(فصل 5)

زمین شناسی ساختمانی

1- ساخت های گنبدی

 

2- کلیات تکتونیک

1-جلد 3 مجموعه مهندسی نفت راهیان ارشد (بخش دوم، فصل 9 و10 )

2- جزوه ی دکتر الیاسی (مباحث مرتبط)

 

-

-

زمین شناسی نفت

1- تغییرات با عمق

2- نقشه های زمین شناسی

3- زمین شناسی نفت ایران

1- جلد 3 مجموعه مهندسی نفت راهیان ارشد (بخش سوم، فصل 13، 14 و 15)

2- جزوه ی زمین شناسی نفت دکتر ربانی (مباحث مرتبط)

1- جزوه ی دکتر کد خدائی (مباحث مرتبط)

 

-

دروس تخصصی مشترک

خواص سنگ های مخزن (پتروفیزیک)

1-مباحث فشار مویینگی

2-مفهوم تراوایی نسبی و مبانی جریانات چندفازی

 

جلد 7 مجموعه مهندسی نفت راهیان ارشد

 (فصل8 از بخش 8-7 تا انتهای فصل و فصل 9)

 

 

1- جزوه دکتر رستمی (Lecture 12-16 )

2- جزوه دکتر غضنفری (Lecture 22-29 )

 

-

نمودارگیری

(چاه پیمایی)

1-نمودارهای دیگر

2-اصول تفسیر کیفی نمودارها

 

جلد 5 مجموعه مهندسی نفت راهیان ارشد

 (فصل7 و 8)

 

کتاب O. Serra

(فصل 15 تا 21)

جزوه دکتر رضایی

(مباحث مرتبط)

مهندسی حفاری 1

لوله های جداری و سیمانکاری

1-جلد 9 مجموعه مهندسی نفت راهیان ارشد (فصل 7)

2-جزوه دکتر جمشیدی (از صفحه 162 الی 166)

3- جزوه دکتر هاشمی

(صفحه 236 الی 248)

جزوه دکتر نخعی

(مباحث مرتبط)

-

مهندسی بهره برداری

1-کنترل ماسه

2-جداکننده های سطحی سیالات تولیدی

3-تعمیر چاه

4-هیدرات های گازی

1- جلد 10 مجموعه مهندسی نفت راهیان ارشد (فصل 8، 9، 10 و 11)

2-جزوه دکتر غضنفری (مباحث مرتبط)

جزوه دکتر پورافشاری (مباحث مرتبط)

-

مهندسی مخازن 1

1- آسیب دیدگی سازند

2- جریان آشفته در محیط متخلخل

3- روابط و نمودارهای عملکرد مخزن و چاه

1- جزوه دکتر هلالی زاده  (از صفحه 74 الی 91)

2- جلد 1 مجموعه مهندسی نفت راهیان ارشد (فصل 8، 9 و 10)

3- جزوه دکتر مسیحی (صفحه 67 الی75 و 129 الی 166)

-

-

دروس تخصصی مشترک گرایشهای مخازن، حفاری و بهره برداری

خواص سیالات مخزن

1-اطلاعات میدانی

2-خواص آب مخزن

3-تعادل گاز و مایع

4-رفتار فازی آب-هیدروکربن

1-جزوه دکتر هلالی زاده (از صفحه 61 الی 63 و از صفحه 65 الی 105)

2-جلد 8 مجموعه مهندسی نفت راهیان ارشد (فصل 8، 9، 10و 11)

 

-

1- کتاب طارق احمد

(فصل 2 از اول صفحه 119 تا آخر فصل و فصل 15 )

 

2- کتاب مک کین

(فصل 9، 12، 13، 14، 15، 16 و 17)

چاه آزمایی

1-تفسیر داده های چاه آزمایی به کمک نمودارها

2-انواع مرزهای مخزن

3-چاه آزمایی جریان های چند فازی

4-چاه آزمایی در چاه هایی با خصوصیات متفاوت

 

1- جلد 6 مجموعه مهندسی نفت راهیان ارشد (فصل 9، 10، 11و 12)

2-جزوه دکتر جمشیدی (صفحه 45 الی 47)

-

-

مکانیک سیالات دوفازی

1- جریان های دوفازی پایدار در خطوط لوله شیبدار، قائم و انتقال گاز میعانی0

2- جریان های دوفازی ناپایدار

کتاب اصول طراحی هیدرولیکی خطوط لوله جریان دوفازی (فصل 7، 8، 9 و 10)

جلد 11 مجموعه مهندسی نفت راهیان ارشد (فصل 4 از بخش 4-2 و فصل 5)

 

جزوه دکتر تقی خانی

(مباحث مرتبط)

دروس تخصصی مخازن

مهندسی مخازن 2

1-آشنایی با سیلاب زنی

2-مخازن شکاف دار

3-آنالیز منحنی های کاهش دبی

4-مطالعات مخازن و روش های ازدیاد برداشت (EOR)

 

1-جلد 2 مجموعه مهندسی نفت راهیان ارشد   (فصل 7، 8، 9 و 10)

2-جزوه دکتر مسیحی (از صفحه 1 الی 32 و 183 الی 264)

 

-

-

دروس تخصصی حفاری و بهره برداری

مهندسی حفاری 2 و گل و سیمان حفاری

حفاری 2: Abnormal pressure

و عوامل آن ، Pressure gradient و مدل های آن ، روش های کنترل چاه

سیمان: انواع روش ها و ادوات سیمان کاری

گل: افزودنی های گل

1-کتاب ویژه مهندسی حفاری 2 و گل و سیمان (جلد 12 مجموعه مهندسی نفت راهیان ارشد)

2-فصول گل و سیمان کتاب Applied Drilling engineering

3-جزوه دکتر نخعی

(مباحث مرتبط)

جزوه دکتر جمشیدی

(مباحث مرتبط)

جزوه دکتر هاشمی

(مباحث مرتبط)

دروس تخصصی اکتشاف

ژئوفیزیک

لرزه نگاری

1-کتاب مهندسی اکتشاف نفت راهیان ارشد (بخش اول، فصل 4)

2- جزوه ی دکتر بختیاری (مباحث مرتبط)

کتاب دکتر ریاحی

(فصل 4)

 

-

ژئوشیمی

ژئوشیمی مخزن

1-کتاب مهندسی اکتشاف نفت راهیان ارشد (بخش دوم، فصل 4)

2- جزوه ی دکتر ربانی (مباحث مرتبط)

-

-

زمین شناسی تخصصی اکتشاف

1- سنگ شناسی رسوبی: (سنگ های رسوبی غیر آواری (شیمیایی))

2- زمین شناسی تحت الارضی:

 (لاگهای تصویری، شناسایی شکستگی ها)

3- زمین شناسی نفت ایران:

(میادین مهم گازی و نفتی حوضه ی زاگرس)

1- سنگ شناسی رسوبی

 کتاب مهندسی اکتشاف نفت راهیان ارشد: (صفحات 311 الی 316)

2- زمین شناسی تحت الارضی:

 کتاب مهندسی اکتشاف نفت راهیان ارشد: (صفحات 290 الی 291)

3- زمین شناسی نفت ایران:

کتاب مهندسی اکتشاف نفت راهیان ارشد: (صفحات 270 الی 272)

 

1- سنگ شناسی رسوبی

جزوه ی دکتر ربانی (مباحث مرتبط)

2- زمین شناسی نفت ایران

 جزوه ی دکتر ربانی (مباحث مرتبط)

 

-

 

کانال رسمی راهیان نفت در تلگرام

 

راهیان نفت

راهیان نفت

اولین دپارتمان تخصصی و جامع مهندسی نفت

مؤسسه آموزش عالی آزاد نگاره