صفحه اصلی
مهندسی نفت
کنکور ارشد
کلاسها و ویدیوهای آموزشی
آزمون‌ها
مشاوره
جوایز
سؤالات رایج
کتب
دانلود رایگان
سبد خرید
تماس با ما
     اعلام نتایج کنکور کارشناسی ارشد مهندسی نفت سال 1398
  98/04/17

با سلام حضور همه داوطلبین گرامی و دانشجویان عزیز

 

 ** جداول سبز رنگ نشان دهنده دانشجویان کلاس های حضوری دپارتمان راهیان نفت هستند**

  

     

نتایج اولیه کنکور کارشناسی ارشد مهندسی نفت سال 1398

رتبه داوطلب

مهندسی مخازن هیدروکربوری

مهندسی حفاری و بهره برداری

مهندسی اکتشاف نفت

1

جناب آقای پوریا الماسیان

(دانشگاه حکیم سبزواری)

 ((دانشجوی کلاس های راهیان نفت- دانشجوی مشاوره همگام استاد میرجردوی)) 

 جناب آقای مجتبی گودرزی

(دانشگاه تهران) 

جناب آقای فرشاد جعفری زاده

(دانشگاه تهران) 

2

جناب آقای احمد زندی

(دانشگاه حکیم سبزواری)

((دانشجوی مشاوره همگام استاد میرجردوی)) 

جناب آقای احمد زندی

(دانشگاه حکیم سبزواری)

((دانشجوی مشاوره همگام استاد میرجردوی)) 

جناب آقای زاهد اداک

(دانشگاه صنعت نفت اهواز) 

3

جناب آقای امین توپچیان

(دانشگاه صنعت نفت اهواز)

 

جناب آقای علی رحمانی

(دانشگاه یزد- رشته معدن)

4

جناب آقای کیوان رستمی

(دانشگاه سهند تبریز)

 جناب آقای زاهد اداک

(دانشگاه صنعت نفت اهواز) 

 

5

 

جناب آقای صابر فلسفیان

(دانشگاه نفت اهواز)

 

6

 جناب آقای مهران کریم پور

(دانشگاه صنعت نفت آبادان)

جناب آقای مهدی کنعانی

(دانشگاه سهند تبریز)

جناب آقای احسان گلمحمدی

(دانشگاه علوم تحقیقات)

((دانشجوی کلاس های راهیان نفت)) 

7

جناب آقای جواد امان آبادی

(دانشگاه سهند تبریز)

 

سرکار خانم فاطمه حیدرپور

(دانشگاه علوم تحقیقات)

((دانشجوی کلاس های راهیان نفت)) 

8

جناب آقای امیررضا ضیغمی

(دانشگاه شیراز) 

جناب آقای پرهام معدنچی

(دانشگاه سهند تبریز)

جناب آقای محمد غلامی

(دانشگاه آزاد ماهشهر)

9

جناب آقای زاهد اداک

(دانشگاه صنعت نفت اهواز)  

جناب آقای جمیل زارعی درمیان

(دانشگاه نفت آبادان)

 

10

جناب آقای مجتبی اسدیان

(دانشگاه سهند تبریز)

 

 

11

سرکار خانم شیوا سرافرازی

(دانشگاه شیراز)

((دانشجوی کلاس های راهیان نفت)) 

جناب آقای محمدجواد عبدی

(دانشگاه صنعتی شریف)

 

12

 جناب آقای ایمان کاشانی

(دانشگاه گرمسار)

((دانشجوی کلاس های راهیان نفت- دانشجوی مشاوره همگام استاد میرجردوی)) 

جناب آقای امیرحسین اسدیان

(دانشگاه شیراز)

((دانشجوی کلاس های راهیان نفت)) 

 

13

جناب آقای مهدی کنعانی

(دانشگاه سهند تبریز)

جناب آقای محمدعلی رضا سلطانی

(دانشگاه صنعتی امیرکبیر) 

 

14

سرکارخانم الهه کامل

(دانشگاه نفت اهواز)

 

 

15

جناب آقای صابر فلسفیان

(دانشگاه نفت اهواز)

 

 

16

سرکارخانم عصمت کشاورز

(دانشگاه نفت آبادان)

 

 

17

جناب آقای امیرخسرو ملازاده

(دانشگاه علوم تحقیقات)

((دانشجوی کلاس های راهیان نفت)) 

 

 

19

 

جناب آقای آرمان محمدی

(دانشگاه نفت اهواز)

 

20

جناب آقای محمدحسین توکلی

(دانشگاه گرمسار)

((دانشجوی کلاس های راهیان نفت)) 

جناب آقای علی کیخا

(دانشگاه نفت اهواز) 

 

22

 

جناب آقای محمدحسن شریفی نسب

(دانشگاه علوم تحقیقات)

((دانشجوی کلاس های راهیان نفت)) 

 

23

جناب آقای مصطفی کیهانی کمال

(دانشگاه صنعتی شریف)

جناب آقای امیرخسرو ملازاده

(دانشگاه علوم تحقیقات)

((دانشجوی کلاس های راهیان نفت)) 

 

24

 

جناب آقای مصطفی کیهانی کمال

(دانشگاه صنعتی شریف)

 

25

جناب آقای یاسین نوروزی

(دانشگاه نفت اهواز)

 

 

29

جناب آقای محمد زامهریان

(دانشگاه اقبال لاهوری مشهد)

((دانشجوی کلاس های راهیان نفت)) 

جناب آقای احمد ریگی

(دانشگاه فومن)

 

30

 

جناب آقای احمدرضا برادری

(دانشگاه فومن)

 

32

جناب آقای محمدرضا مساح

(دانشگاه شیراز)

 

 

34

 

جناب آقای محمدحسین جلائیان اکبرنیا

(دانشگاه علوم تحقیقات)

((دانشجوی کلاس های راهیان نفت)) 

 

35

جناب آقای علی حیدری

(دانشگاه حکیم سبزواری)

((دانشجوی کلاس های راهیان نفت)) 

 

 

36

 

سرکارخانم شبنم محمدپور

(دانشگاه امیرکبیر)

 

38

جناب آقای محمدحسن شریفی نسب

(دانشگاه علوم تحقیقات)

((دانشجوی کلاس های راهیان نفت)) 

 

 

39

 

جناب آقای میلاد داستانگو

(دانشگاه گرمسار)

((دانشجوی کلاس های راهیان نفت)) 

 

41

سرکارخانم محدثه احمدی اقدم

(دانشگاه گرمسار)

((دانشجوی کلاس های راهیان نفت)) 

 

 

42

 

جناب آقای محمدحسین عرب

 (دانشگاه علوم تحقیقات)

((دانشجوی کلاس های راهیان نفت)) 

 

45

جناب آقای محمد پایمرد

(دانشگاه آزاد الیگودرز)

((دانشجوی کلاس های راهیان نفت)) 

جناب آقای سیدحامد حسینی

(دانشگاه نفت اهواز) 

 

48

جناب آقای وحید کوخایی

(دانشگاه تهران جنوب)

((دانشجوی کلاس های راهیان نفت)) 

 

 

51

 

جناب آقای سروش قنوات زاده

(دانشگاه گرمسار)

((دانشجوی کلاس های راهیان نفت)) 

 

 

 

رتبه های مشترک گرایش ها در کنکورکارشناسی ارشد مهندسی نفت سال 1398

 

اسم

دانشگاه مقطع لیسانس

رتبه در گرایش مهندسی مخزن

رتبه در گرایش مهندسی حفاری و بهره برداری

 

جناب آقای احمد زندی

دانشگاه حکیم سبزواری

2

2

 

جناب آقای زاهد اداک

دانشگاه صنعت نفت اهواز

9

4

 

جناب آقای مهدی کنعانی

دانشگاه سهند تبریز

13

6

 

جناب آقای صابر فلسفیان

دانشگاه نفت اهواز

15

5

 

جناب آقای امیرخسرو ملازاده

دانشگاه علوم تحقیقات

17

23

 

جناب آقای مصطفی کیهانی کمال

دانشگاه صنعتی شریف

23

24

 

جناب آقای محمدحسن شریفی نسب

دانشگاه علوم تحقیقات

38

22