صفحه اصلی
مهندسی نفت
کنکور ارشد
کلاسها و ویدیوهای آموزشی
آزمون‌ها
مشاوره
جوایز
سؤالات رایج
کتب
دانلود رایگان
سبد خرید
تماس با ما
   سال 1394

با سلام حضور  همه داوطلبین گرامی و دانشجویان عزیز

  طبق دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد سال 1394، سازمان سنجش آموزش کشور ظرفیت پذیرش دانشگاه های سراسری در رشته مهندسی نفت را به شرح زیر اعلام کرده است:

 

سازمان سنجش

 

مهندسی مخازن هیدروکربوری

دانشگاه

دوره تحصیلی

ظرفیت پذیرش

جنس پذیرش

توضیحات

دانشگاه تربیت مدرس

روزانه

6

مرد

زن

-

دانشگاه تهران

روزانه

6

مرد

زن

-

دانشگاه خلیج فارس - بوشهر

روزانه

4

مرد

زن

-

دانشگاه سمنان

روزانه

4

مرد

زن

-

دانشگاه شیراز

روزانه

12

 مرد

زن 

-

دانشگاه صنعت نفت

روزانه

14

مرد

زن

اهواز

دانشگاه صنعت نفت

روزانه

8

مرد

زن

مدیریت مخازن هیدروکربنی - تهران

دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران

روزانه

4

مرد

زن

-

دانشگاه صنعتی سهند - تبریز

روزانه

10

مرد

زن

-

دانشگاه صنعتی شریف - تهران

روزانه

5

مرد

زن

-

دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران

روزانه

8

مرد

زن

-

دانشگاه تهران

شبانه (نوبت دوم)

6

مرد

زن

-

دانشگاه سمنان

شبانه (نوبت دوم)

2

مرد

زن

-

دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران

شبانه (نوبت دوم)

3

مرد

زن

-

دانشگاه صنعتی سهند - تبریز

شبانه (نوبت دوم)

5

مرد

زن

-

دانشگاه صنعتی شریف - تهران

شبانه (نوبت دوم)

1

مرد

زن

-

دانشگاه تربیت مدرس

پردیس خودگردان

6

مرد

زن

پردیس خودگردان دانشگاه

دانشگاه تهران

پردیس خودگردان

6

مرد

زن

محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در جزیره کیش

 

ظرفیت پذیرش روزانه

81 نفر

ظرفیت پذیرش شبانه

17 نفر

ظرفیت پذیرش پردیس خودگردان

12 نفر

ظرفیت پذیرش کل

110 نفر

 

 

مهندسی حفاری

دانشگاه

دوره تحصیلی

ظرفیت پذیرش

جنس پذیرش

توضیحات

دانشگاه شاهرود

روزانه

5

مرد

زن

-

دانشگاه شهید باهنر- کرمان

روزانه

5

مرد

زن

-

دانشگاه صنعت نفت

روزانه

8

فقط مرد

فقط مرد - اهواز

دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران

روزانه

4

مرد

زن

-

دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران

روزانه

4

 مرد

زن 

عنوان رشته و مدرک فارغ‌التحصیلی تجهیزات نفت

دانشگاه صنعتی سهند - تبریز

روزانه

6

مرد

زن

-

دانشگاه صنعتی شریف - تهران

روزانه

4

مرد

زن

-

دانشگاه شاهرود

شبانه (نوبت دوم)

3

مرد

زن

 

دانشگاه شهید باهنر- کرمان

شبانه (نوبت دوم)

4

مرد

زن

-

دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران

شبانه (نوبت دوم)

2

مرد

زن

-

دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران

شبانه (نوبت دوم)

2

مرد

زن

عنوان رشته و مدرک فارغ‌التحصیلی تجهیزات نفت

دانشگاه صنعتی سهند - تبریز

شبانه (نوبت دوم)

4

مرد

زن

-

دانشگاه صنعتی شریف - تهران

پردیس خودگردان

4

مرد

زن

محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در جزیره کیش

 

ظرفیت پذیرش روزانه

36 نفر

ظرفیت پذیرش شبانه

15 نفر

ظرفیت پذیرش پردیس خودگردان

4 نفر

ظرفیت پذیرش کل

55 نفر

 

 

مهندسی بهره برداری

دانشگاه

دوره تحصیلی

ظرفیت پذیرش

جنس پذیرش

توضیحات

دانشگاه تهران

روزانه

4

مرد

زن

-

دانشگاه صنعت نفت

روزانه

8

مرد

زن

اهواز

دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران

روزانه

4

مرد

زن


دانشگاه صنعتی شریف - تهران

روزانه

4

مرد

زن

-

دانشگاه تهران

شبانه (نوبت دوم)

4

 مرد

زن 

-

دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران

شبانه (نوبت دوم)

2

مرد

زن

-

دانشگاه تهران

پردیس خودگردان

4

مرد

زن

محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در جزیره کیش

دانشگاه صنعتی شریف - تهران

پردیس خودگردان

4

مرد

زن

محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در جزیره کیش

    

ظرفیت پذیرش روزانه

20 نفر

ظرفیت پذیرش شبانه

6 نفر

ظرفیت پذیرش پردیس خودگردان

8 نفر

ظرفیت پذیرش کل

34 نفر

 

 

مهندسی اکتشاف نفت

دانشگاه

دوره تحصیلی

ظرفیت پذیرش

جنس پذیرش

توضیحات

دانشگاه تهران

روزانه

5

فقط مرد

فقط مرد محل تحصیل دانشکده مهندسی معدن تهران

دانشگاه سمنان

روزانه

4

مرد

زن

-

دانشگاه شاهرود

روزانه

4

مرد

زن

-

دانشگاه صنعت نفت

روزانه

14

مرد

زن

آبادان

دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران

روزانه

4

 

 

-

دانشگاه صنعتی سهند - تبریز

روزانه

5

مرد

زن

-

دانشگاه یزد

روزانه

6

مرد

زن

-

دانشگاه تهران

شبانه (نوبت دوم)

4

فقط مرد

فقط مرد محل تحصیل دانشکده مهندسی معدن تهران

دانشگاه سمنان

شبانه (نوبت دوم)

2

مرد

زن

-

دانشگاه شاهرود

شبانه (نوبت دوم)

3

مرد

زن

-

دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران

شبانه (نوبت دوم)

3

مرد

زن

-

دانشگاه صنعتی سهند - تبریز

شبانه (نوبت دوم)

1

مرد

زن

-

دانشگاه یزد

شبانه (نوبت دوم)

2

مرد

زن

-

دانشگاه سمنان

پردیس خودگردان

4

مرد

زن

-

 

ظرفیت پذیرش روزانه

42 نفر

ظرفیت پذیرش شبانه

15 نفر

ظرفیت پذیرش پردیس خودگردان

4 نفر

ظرفیت پذیرش کل

61 نفر

 

توجه مهم:

داوطلبین گرامی  و مخاطبان عزیز توجه داشته باشید که در آزمون کارشناسی ارشد مهندسی نفت، رتبه های گرایش حفاری و گرایش بهره برداری به صورت مشترک بوده ولی انتخاب رشته آن ها به صورت مجزا انجام می شود.


با آرزوی موفقیت برای شما عزیزان