صفحه اصلی
مهندسی نفت
کنکور ارشد
کلاس‌ها
جوایـــز
آزمون‌ها
مشاوره
سؤالات رایج
کتب
دانلود رایگان
نمایندگی‌ها
سبد خرید
درباره ما
   آزمون مرحله هشتم( جامع چهارم)

با سلام حضور  همه داوطلبین گرامی و دانشجویان عزیز

 

برنامه جامع منابع آزمون جامع چهارم دپارتمان تخصصی راهیان نفت

لیست دروس

مباحث درسی

منبع اصلی و ضروری

منبع تکمیلی

منبع اختیاری

دروس عمومی مشترک

زبان عمومی و تخصصی

کلیه مطالب

 

جلد 4 مجموعه مهندسی نفت راهیان ارشد

 

کتاب 1100 واژگان ضروری

کتب مرجع مهندسی نفت

ریاضی عمومی 1

کلیه مطالب

کتاب ریاضی 1

پوران پژوهش

کتاب ریاضی 1 

نگاه دانش

-

ریاضی عمومی 2

کلیه مطالب

 

کتاب ریاضی 1

پوران پژوهش 

کتاب ریاضی 2

مدرسان شریف

-

معادلات دیفرانسیل

کلیه مطالب

کتاب معادلات دیفرانسیل راهیان ارشد

کتاب معادلات

دیفرانسیل نصیر

کتاب معادلات دیفرانسیل گاج

ریاضیات مهندسی

کلیه مطالب

 

کتاب ریاضی مهندسی پارسه

 

کتاب ریاضی مهندسی  مدرسان شریف

-

زمین شناسی عمومی

کلیه مطالب

 

جلد 3 مجموعه مهندسی نفت راهیان ارشد

 

 

جزوه دکتر ربانی

 

 

کتاب مبانی زمین شناسی دکتر اخروی

زمین شناسی ساختمانی

کلیه مطالب

1-جلد 3 مجموعه مهندسی نفت راهیان ارشد

2- جزوه ی دکتر الیاسی

کتاب دکتر پورکرمانی

-

زمین شناسی نفت

کلیه مطالب

1-جلد 3 مجموعه مهندسی نفت راهیان ارشد

2- جزوه ی دکتر ربانی

جزوه ی دکتر کد خدائی

 

-

دروس تخصصی مشترک

خواص سنگ های مخزن (پتروفیزیک)

کلیه مطالب

جلد 7 مجموعه مهندسی نفت راهیان ارشد

 

1- جزوه دکتر رستمی

2- جزوه دکتر غضنفری

-

نمودارگیری

(چاه پیمایی)

کلیه مطالب

جلد 5 مجموعه مهندسی نفت راهیان ارشد

کتاب O. Serra

-

مهندسی حفاری 1

کلیه مطالب

1-جلد 9 مجموعه مهندسی نفت راهیان ارشد

2-جزوه دکتر جمشیدی

3- جزوه دکتر هاشمی

جزوه دکتر نخعی

-

مهندسی بهره برداری

کلیه مطالب

1- جلد 10 مجموعه مهندسی نفت راهیان ارشد

2-جزوه دکتر غضنفری

جزوه دکتر پورافشاری

-

مهندسی مخازن 1

کلیه مطالب

1-جزوه دکتر هلالی زاده 

2- جلد 1 مجموعه مهندسی نفت راهیان ارشد

3- جزوه  دکتر مسیحی

-

-

دروس تخصصی مشترک گرایشهای مخازن، حفاری و بهره برداری

خواص سیالات مخزن

کلیه مطالب

1-جزوه دکتر هلالی زاده

2-جلد 8 مجموعه مهندسی نفت راهیان ارشد

 

-

جزوه دکتر رضایی

چاه آزمایی

کلیه مطالب

1- جلد 6 مجموعه مهندسی نفت راهیان ارشد

2-جزوه دکتر جمشیدی

 

-

-

مکانیک سیالات دوفازی

کلیه مطالب

کتاب اصول طراحی هیدرولیکی خطوط لوله جریان دوفازی

 

جلد 11 مجموعه مهندسی نفت راهیان ارشد

 

جزوه دکتر تقی خانی 

دروس تخصصی مخازن

مهندسی مخازن 2

کلیه مطالب 

1-جلد 2 مجموعه مهندسی نفت راهیان ارشد

2-جزوه  دکتر مسیحی

-

-

دروس تخصصی حفاری و بهره برداری

مهندسی حفاری 2 و گل و سیمان حفاری

کلیه مطالب

1-کتاب ویژه مهندسی حفاری 2 و گل و سیمان (جلد 12 مجموعه مهندسی نفت راهیان ارشد)

2-فصول گل و سیمان کتاب Applied Drilling Engineering

3-جزوه دکتر نخعی

جزوه دکتر جمشیدی

جزوه دکتر هاشمی

دروس تخصصی اکتشاف

ژئوفیزیک

کلیه مطالب

1-کتاب مهندسی اکتشاف نفت راهیان ارشد

2- جزوه ی دکتر بختیاری

کتاب دکتر ریاحی

 

-

 

ژئوشیمی

کلیه مطالب

1-کتاب مهندسی اکتشاف نفت راهیان ارشد

2- جزوه ی دکتر ربانی

-

-

زمین شناسی تخصصی اکتشاف

کلیه مطالب

1- سنگ شناسی رسوبی:

کتاب مهندسی اکتشاف نفت راهیان ارشد

2- زمین شناسی تحت الارضی:

کتاب مهندسی اکتشاف نفت راهیان ارشد

3- زمین شناسی نفت ایران:

کتاب مهندسی اکتشاف نفت راهیان ارشد

 

1- سنگ شناسی رسوبی

جزوه ی دکتر ربانی

2- زمین شناسی نفت ایران

جزوه ی دکتر ربانی

 

 

-

 

 

کانال رسمی راهیان نفت در تلگرام

 

راهیان نفت

راهیان نفت

اولین دپارتمان تخصصی و جامع مهندسی نفت

مؤسسه آموزش عالی آزاد نگاره