صفحه اصلی
مهندسی نفت
کنکور ارشد
کلاسها و ویدیوهای آموزشی
آزمون‌ها
مشاوره
جوایز
سؤالات رایج
کتب
دانلود رایگان
سبد خرید
تماس با ما
   سال 1394

 

رتبه های برتر آزمون های راهیان نفت

 جناب آقای صادق داهیم (رتبه 1 مهندسی مخازن هیدروکربوری 1394)

 

 

"کارنامه کنکور کارشناسی ارشد مهندسی نفت آقای داهیم"

نمونه کارنامه کنکور ارشد نفت

 

 

رتبه های برتر آزمون های راهیان نفت

جناب آقای میلاد رازقندی (رتبه 2 مهندسی مخازن هیدروکربوری 1394)

"کارنامه کنکور کارشناسی ارشد مهندسی نفت آقای رازقندی"

نمونه کارنامه کنکور ارشد نفت

 

 

رتبه های برتر آزمون های راهیان نفت

جناب آقای محمد محمدی (رتبه 4 مهندسی مخازن هیدروکربوری 1394)

"کارنامه کنکور کارشناسی ارشد مهندسی نفت آقای محمدی"

نمونه کارنامه کنکور ارشد نفت

 

 

رتبه های برتر آزمون های راهیان نفت

جناب آقای علی قاربانیان (رتبه 5 مهندسی مخازن هیدروکربوری 1394)

"کارنامه کنکور کارشناسی ارشد مهندسی نفت آقای قاربانیان"

نمونه کارنامه کنکور ارشد نفت

 

 

رتبه های برتر آزمون های راهیان نفت

جناب آقای میثاق منصوری (رتبه 6 مهندسی مخازن هیدروکربوری 1394)

"کارنامه کنکور کارشناسی ارشد مهندسی نفت آقای منصوری"

نمونه کارنامه کنکور ارشد نفت

 

 

رتبه های برتر آزمون های راهیان نفت

جناب آقای نیما شکوری فر (رتبه 8 مهندسی مخازن هیدروکربوری 1394)

"کارنامه کنکور کارشناسی ارشد مهندسی نفت آقای شکوری فر"

 

نمونه کارنامه کنکور ارشد نفت

 

 

رتبه های برتر آزمون های راهیان نفت

جناب آقای سیدمعین حسینی (رتبه 18 مهندسی مخازن هیدروکربوری 1394)

"کارنامه کنکور کارشناسی ارشد مهندسی نفت آقای حسینی"

نمونه کارنامه کنکور ارشد نفت

 

 

رتبه های برتر آزمون های راهیان نفت

سرکار خانم زهرا ایزدی (رتبه 21 مهندسی مخازن هیدروکربوری 1394)

"کارنامه کنکور کارشناسی ارشد مهندسی نفت خانم ایزدی"

نمونه کارنامه کنکور ارشد نفت

 

 

رتبه های برتر آزمون های راهیان نفت

جناب آقای صدرا رستمی (رتبه 22 مهندسی مخازن هیدروکربوری 1394)

"کارنامه کنکور کارشناسی ارشد مهندسی نفت آقای رستمی"

نمونه کارنامه کنکور ارشد نفت

 

 

رتبه های برتر آزمون های راهیان نفت

جناب آقای هوشنگ امیری (رتبه 27 مهندسی مخازن هیدروکربوری 1394)

"کارنامه کنکور کارشناسی ارشد مهندسی نفت آقای امیری"

نمونه کارنامه کنکور ارشد نفت

 

 

 

رتبه 71 مهندسی مخازن هیدروکربوری 1394

"کارنامه کنکور کارشناسی ارشد مهندسی نفت رتبه 71"

نمونه کارنامه کنکور ارشد نفت

 

 

رتبه 184 مهندسی مخازن هیدروکربوری 1394

"کارنامه کنکور کارشناسی ارشد مهندسی نفت رتبه 184"

نمونه کارنامه کنکور ارشد نفت

 

 

رتبه های برتر آزمون های راهیان نفت

جناب آقای سبحان شیخی (رتبه 1 مهندسی حفاری و بهره برداری 1394)

"کارنامه کنکور کارشناسی ارشد مهندسی نفت آقای شیخی"

نمونه کارنامه کنکور ارشد نفت

 

 

رتبه های برتر آزمون های راهیان نفت

جناب آقای بهروز آذین پور (رتبه 2 مهندسی حفاری و بهره برداری 1394)

"کارنامه کنکور کارشناسی ارشد مهندسی نفت آقای آذین پور"

 

نمونه کارنامه کنکور ارشد نفت

 

 

رتبه های برتر آزمون های راهیان نفت

جناب آقای علی شعبانی (رتبه 9 مهندسی حفاری و بهره برداری 1394)

"کارنامه کنکور کارشناسی ارشد مهندسی نفت آقای شعبانی"

نمونه کارنامه کنکور ارشد نفت

 

 

رتبه های برتر آزمون های راهیان نفت

جناب آقای میثم بهرامی  (رتبه 21 مهندسی حفاری و بهره برداری 1394)

"کارنامه کنکور کارشناسی ارشد مهندسی نفت آقای بهرامی"

نمونه کارنامه کنکور ارشد نفت

 

 

رتبه های برتر آزمون های راهیان نفت

جناب آقای امین نوربخش (رتبه 22 مهندسی حفاری و بهره برداری 1394)

"کارنامه کنکور کارشناسی ارشد مهندسی نفت آقای نور بخش"

نمونه کارنامه کنکور ارشد نفت

 

 

رتبه های برتر راهیان نفت

سرکار خانم فاطمه علمی (رتبه 4 مهندسی اکتشاف نفت 1394)

"کارنامه کنکور کارشناسی ارشد مهندسی نفت خانم علمی"

نمونه کارنامه کنکور ارشد نفت

 

 

رتبه های برتر راهیان نفت

جناب آقای مسعود بگدلی (رتبه 8 مهندسی اکتشاف نفت 1394)

"کارنامه کنکور کارشناسی ارشد مهندسی نفت آقای بگدلی"

نمونه کارنامه کنکور ارشد نفت

 

 

رتبه های برتر راهیان نفت

سرکار خانم الهام ثقفی (رتبه 10 مهندسی اکتشاف نفت 1394)

"کارنامه کنکور کارشناسی ارشد مهندسی نفت خانم ثقفی"

نمونه کارنامه کنکور ارشد نفت

 

رتبه های برتر راهیان نفت

جناب آقای امین درخشان (رتبه 14 مهندسی اکتشاف نفت 1394)

"کارنامه کنکور کارشناسی ارشد مهندسی نفت آقای درخشان"

نمونه کارنامه کنکور ارشد نفت

 

 

رتبه های برتر راهیان نفت

جناب آقای حمید حمزه ئی (رتبه 16 مهندسی اکتشاف نفت 1394)

"کارنامه کنکور کارشناسی ارشد مهندسی نفت آقای حمزه ئی"

نمونه کارنامه کنکور ارشد نفت

 

 

رتبه های برتر راهیان نفت

سرکار خانم مریم جیریایی (رتبه 17 مهندسی اکتشاف نفت 1394)

"کارنامه کنکور کارشناسی ارشد مهندسی نفت خانم جیریایی"

نمونه کارنامه کنکور ارشد نفت

 

 

راهیان نفت

راهیان نفت

اولین دپارتمان تخصصی و جامع مهندسی نفت